ZIELARZ FITOTERAPEUTA - KOD ZAWODU 323012
KURS ZAWODOWY ZIELARZ - FITOTERAPEUTA
TERAZ W WARSZAWIE - 13.09.2019 -27.09.2020 - 290 GODZIN !!!
.
PLAN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, ZJAZDÓW ZIELARSKICH 2019
WARSZTATY, SZKOLENIA, TARGI       
KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA

Mgr Adam Chudzik

Z OLBRZYMIM ŻALEM INFORMUJEMY O ODEJŚCIU TEGO WIELKIEGO AUTORYTETU ZIELARSKIEGO. SKŁADAMY WYRAZY NAJSERDECZNIEJSZEGO WSPÓŁCZUCIA DLA RODZINY I BLISKICH PANA ADAMA.

PRAKTYK ZIOŁOLECZNICTWA, WŁAŚCICIEL SKLEPU ZIELARSKO-MEDYCZNEGO

Jak sam o sobie mówi: Zielarz z zamiłowania, z wykształcenia i tradycji rodzinnych. Moimi mentorami byli: doc. dr hab. Aleksander Ożarowski,  prof. dr hab. Jan Kozłowski, prof. Jerzy Lutomski, prof. Jan Hasik, doc. Bogdan Kędzia i inni.
Oferuję swoją wiedzę i doświadczenie wszystkim potrzebującym wsparcia na zdrowiu, pochodzącym od Matki Natury (Zielonej Medycyny). Dlatego od 1990 roku prowadzi z powodzeniem placówkę zielarsko -medyczną w Radomiu.