ZIELARZ FITOTERAPEUTA - KOD ZAWODU 323012
KURS ZAWODOWY ZIELARZ - FITOTERAPEUTA
TERAZ W WARSZAWIE - 13.09.2019 -27.09.2020 - 290 GODZIN !!!
.
PLAN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, ZJAZDÓW ZIELARSKICH 2019
WARSZTATY, SZKOLENIA, TARGI       
KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA

Dr Kazimierz Kopczyński

DR KAZIMIERZ KOPCZYŃSKI
Prowadzi warsztaty oraz szkolenia z mykologii - grzyby i ich właściwości lecznicze.

  • Psychologia, specjalność psychologia kliniczna, UŁ
  • Doktorat nauk humanistycznych, WSPS
  • Studia Podyplomowe( wybrane):
  • Ekologia i ochrona środowiska, UŁ
  • Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny, UW
  • Geriatria i opieka długoterminowa, UJ


DOROBEK:

Dr Kazimierz Kopczyński jest autorem lub współautorem 3 monografii naukowych oraz artykułów naukowych w czasopismach polskich i  o zasięgu międzynarodowym. Był promotorem ponad 130 prac magisterskich.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

1. POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
2. POLSKIE TOWARZYSTWO   PRZYRODNIKÓW  IM.M KOPERNIKA
3. POSKIE TOWARZYSTWO MYKOLOGICZNE