Aktualności

KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE
KOD ZAWODU 323009, TERMIN 17.09.2021 - 05.11.2022 - 320 GODZIN
NATUROPATA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009
KURS NATUROTERAPII W WARSZAWIE, 3.09.2021 - 03.2023 - 18 ZJAZDÓW

Dr Kazimierz Kopczyński

DR KAZIMIERZ KOPCZYŃSKI
Prowadzi warsztaty oraz szkolenia z mykologii - grzyby i ich właściwości lecznicze.

  • Psychologia, specjalność psychologia kliniczna, UŁ
  • Doktorat nauk humanistycznych, WSPS
  • Studia Podyplomowe( wybrane):
  • Ekologia i ochrona środowiska, UŁ
  • Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny, UW
  • Geriatria i opieka długoterminowa, UJ


DOROBEK:

Dr Kazimierz Kopczyński jest autorem lub współautorem 3 monografii naukowych oraz artykułów naukowych w czasopismach polskich i  o zasięgu międzynarodowym. Był promotorem ponad 130 prac magisterskich.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

1. POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
2. POLSKIE TOWARZYSTWO   PRZYRODNIKÓW  IM.M KOPERNIKA
3. POSKIE TOWARZYSTWO MYKOLOGICZNE