Eksperci

Zielarstwo, jako jeden z działów medycyny naturalnej nie może istnieć bez pełni zrozumienia zależności pomiędzy wszystkimi elementami natury.

Aby w pełni pojąć dobrodziejstwo płynące z przyrody oraz umieć je wykorzystywać w profilaktyce i terapiach leczniczych potrzeba także wybitnych umysłów, które wskażą drogę i podzielą się swoja wiedzą oraz doświadczeniem.

Z dumą prezentujemy sylwetki EKSPERTÓW GRUPY HERBARIA. 

Zachęcamy także do zadawania pytań poprzez mail: ekspert@grupaherbaria.pl

Wiktor Stelmach
Ryszard Czarnecki
Agnieszka Szpakowska
Sylwia Barłoga
Adam Chudzik
Kazimierz Kopczyński
Tadeusz Józef Kurzac

prof. dr n. farm. in. Wiktor Stelmach

SPECJALISTA ZIOŁOLECZNICTWA – FITOTERAPII
profesor medycyny


Studia farmaceutyczne ukończył z wyróżnieniem w Leningradzkim Instytucie Chemiczno- Farmaceutycznym, tytuł doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w Instytucie Naukowo-Badawczym WHO w Teheranie (Iran); doktor n. med. Międzynarodowego Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej w Kolombo (Sri Lnka).
Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na różnych stanowiskach w wielu zakładach produkcyjnych i placówkach naukowo-badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą: w Rosji, Niemczech, Szwajcarii i na Bliskim Wschodzie.
Jest autorem licznych opracowań nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i kontroli jakości leków, a także autorem kilku oryginalnych receptur leków ziołowych, które zostały nagrodzone za ich skuteczność terapeutyczną. Udziela się także jako lekarz, specjalizuje się w geriatrii.
Wieloletni nauczyciel i wykładowca, prowadzi wykłady oraz współpracuje z jednostkami o profilu farmaceutyczno-medycznym jako specjalista-konsultant. Wybitny specjalista w zakresie roślin leczniczych Ameryki Południowej i Azji.
Dla Grupy Herbaria prowadzi szkolenia oraz uczestniczy w zjazdach zielarskich dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pliki do pobrania:

Grawiola

Grzyb kombucha

prof. dr hab. Ryszard Czarnecki

SPECJALISTA APITERAPII


Reprezentuje Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista apiterapii czyli nauki o pszczołach i produktach pszczelich. Apiterapia, mało znana metoda terapeutyczna, może wspomagać leczenie konwencjonalne, czy opóźniać proces starzenia się organizmu. Ponadto, jest metodą stosunkowo tanią i łatwo przyswajaną, wykorzystaną często tam, gdzie zawodzi medycyna konwencjonalna.
Ryszard Czarnecki jest emerytowanym profesorem farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie, zajmuje się apiterapią od ponad 25 lat.
Zielarze Grupy herbaria mogą korzystać z wiedzy tego wspaniałego specjalisty podczas zjazdów i konferencji, gdzie swoim nazwiskiem sygnuje dyplomy i certyfikaty, potwierdzając tym samym nabycie podstaw wiedzy o apiterapii.

Doktorant Agnieszka Szpakowska

SPECJALISTKA KOSMETOLOGII

specjalistka w zakresie kosmetologii, Liczne szkolenia przeprowadzane przez profesjonalne firmy kosmetyczne m.in.: Natinuel – zabiegi na bazie kwasów owocowych (kw. glikolowy 25%, 35%, kw. migdałowy), Clarena – mikrodermabrazja, ultradźwięki: sonoforeza, peeling kawitacyjny, mezoterapia bezigłowa, fale radiowe, dermomassager, liposukcja ultradźwiękowa, masaż gorącymi kamieniami, masaż stemplami, masaż szklanymi kulami, podologia w tym zakładanie klamer, Bielenda, Janssen, Afrodita kozmetika, Ziaja, Soraya, Gernetic, Yasumi, Purles, Thalgo etc.
Dla Grupy Herbaria testuje kosmetyki oraz środki pielęgnacyjne, przekazując nam swoje niejednokrotnie zaskakujące wyniki, często obalając mity lub wskazując na produkty warte większego zainteresowania.

Mgr Sylwia Barłoga

Ogrodnik z pochodzenia (trzecie pokolenie), zamiłowania i wykształcenia
(TO w Widzewie; ogrodnictwo na SGGW ze specjalizacją Rośliny Lecznicze).
Od 11 lat specjalista ogrodnik w Centrum Ogrodniczym TRACZ. Ogrodnictwo to nie tylko zawód, ale również sposób na życie.
Podczas warsztatów z upraw roślin leczniczych uczymy się jak komponować, hodować i pielęgnować zioła oraz jak wykorzystywać je także jako lekarstwa i motywy dekoracyjne w domu, ogrodzie i zielarni. Nieoceniona wiedza i wsparcie praktyczne dla zielarzy Herbarii i ich pacjentów.

Mgr Adam Chudzik

Z OLBRZYMIM ŻALEM INFORMUJEMY O ODEJŚCIU TEGO WIELKIEGO AUTORYTETU ZIELARSKIEGO. SKŁADAMY WYRAZY NAJSERDECZNIEJSZEGO WSPÓŁCZUCIA DLA RODZINY I BLISKICH PANA ADAMA.

PRAKTYK ZIOŁOLECZNICTWA, WŁAŚCICIEL SKLEPU ZIELARSKO-MEDYCZNEGO

Jak sam o sobie mówi: Zielarz z zamiłowania, z wykształcenia i tradycji rodzinnych. Moimi mentorami byli: doc. dr hab. Aleksander Ożarowski, prof. dr hab. Jan Kozłowski, prof. Jerzy Lutomski, prof. Jan Hasik, doc. Bogdan Kędzia i inni. Oferuję swoją wiedzę i doświadczenie wszystkim potrzebującym wsparcia na zdrowiu, pochodzącym od Matki Natury (Zielonej Medycyny). Dlatego od 1990 roku prowadzi z powodzeniem placówkę zielarsko -medyczną w Radomiu.

Dr Kazimierz Kopczyński

Prowadzi warsztaty oraz szkolenia z mykologii – grzyby i ich właściwości lecznicze.

 • Psychologia, specjalność psychologia kliniczna, UŁ
 • Doktorat nauk humanistycznych, WSPS
 • Studia Podyplomowe( wybrane):
 • Ekologia i ochrona środowiska, UŁ
 • Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny, UW
 • Geriatria i opieka długoterminowa, UJ


DOROBEK:

Dr Kazimierz Kopczyński jest autorem lub współautorem 3 monografii naukowych oraz artykułów naukowych w czasopismach polskich i  o zasięgu międzynarodowym. Był promotorem ponad 130 prac magisterskich.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

1. POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
2. POLSKIE TOWARZYSTWO   PRZYRODNIKÓW  IM.M KOPERNIKA
3. POSKIE TOWARZYSTWO MYKOLOGICZNE

mgr Tadeusz Józef Kurzac

Specjalista Działu Roślin Leczniczych w łodzkim Ogrodzie Botanicznym

Wykształcenie:
1969 – 1972  –  I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu.
1973 – 1977  –  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kierunek Biologia, specjalność nauczycielska.
Praca magisterska p.t. „Badania wędrówki ptaków gatunku Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) łowionych na stawach Okręt i Rydwan” wykonana została w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej UŁ..

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Nagroda Kuratora Wydziału Oświaty UMŁ  –  1983 r.
 • Srebrna Honorowa Odznaka LOP  –  1988 r.
 • Złota Honorowa Odznaka LOP  –  1989 r.
 • Medal Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  –  1989 r.

Działalność w organizacjach społecznych:
*  Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ.
    W latach 1973 – 1977 kierowałem działalnością tej sekcji oraz uczestniczyłem w naukowych
    obozach ornitologicznych organizowanych nad kompleksem stawów Okręt – Rydwan koło
    Łowicza.
*  Liga Ochrony Przyrody
    W latach 1977 – 1984 opiekun szkolnych kół LOP.
    W latach 1984 – 1992 przewodniczący Klubu Obserwatorów Ptaków przy ZW LOP zrzesza-
    jącego ornitologów zawodowych i amatorów z woj. łódzkiego. Od 1992 r. członek zwyczajny
    KOP.  W ramach działalności tego klubu organizowałem  konkursy  ornitologiczne  dla  mło-
    dzieży szkolnej woj. łódzkiego, w latach 1986 – 1993 brałem udział w zbieraniu materiałów
    do Polskiego Atlasu Ornitologicznego i Polskiego Atlasu Herpetologicznego. Od 2002 r. biorę
    udział w programie badawczym Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych.
*  Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych
    Od 1977 r. jestem członkiem tego stowarzyszenia

Zainteresowania:
Od czasów szkoły średniej interesuję się ornitologią. Brałem udział w licznych obozach naukowych, wycieczkach terenowych, zjazdach ornitologicznych oraz pracach badawczych nad różnymi grupami ptaków (np. w latach 1974, 1984 i 1994 uczestniczyłem w Międzynarodowych Akcjach Liczenia Bociana Białego).
Od połowy lat 90-tych XX wieku zacząłem zajmować się także fotografią przyrodniczą, entomologią oraz ziołolecznictwem. Z zakresu entomologii jestem autorem licznych publikacji faunistycznych o błonkówkach i motylach województwa łódzkiego.
Od wielu lat uczestniczę w pracach badawczych związanych z konserwatorską ochroną przyrody w regionie łódzkim. Brałem m.in. udział w waloryzacji przyrodniczej projektowanego Spalskiego Parku Krajobrazowego, Sulejowskiego P. K. i Bolimowskiego P. K. oraz sporządza-niu planu ochrony przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu „Rąbień”.

Ważniejsze publikacje:

 • Kurzac T. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie wieluńskim w 1974 r. [W:] Populacja bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce. Z. Jakubiec (red.). Studia Naturae, A, 28: 148–150.
 • Kurzac T. 1986. Badania przelotu populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) w woje-wództwie skierniewickim. Acta Univ. Lodz., Fol. Zool. et Anthrop. 4: 25-58.
 • Kurzac T. 1990. Osobliwości faunistyczne projektowanego Sulejowskiego Parku Krajobra-zowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą XLVI, 2-3: 62-72.
 • Olaczek R., Kurzac M., Kurzac T. 1990. Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą (projektowany). Studia Ośr. Dok. Fizjograf. T. XVIII: 90-140.
 • Kurzac T. 1991. Rezerwaty województwa łódzkiego. LOP. Łódź, ss. 44.
 • Kurzac T. 1992. Bocian biały (Ciconia ciconia) na terenie byłego powiatu wieluńskiego w latach 1974, 1983 i 1984. [W:] Wyniki badań populacji bociana białego Ciconia ciconia (L.) w Polsce Środkowej. Acta Univ. Lodz., Folia Zool. 1: 83-95.
 • Krzemińska-Freda J., Kurzac T. 1995, 2003. Ogród Botaniczny w Łodzi. O.W.R. Sagalara. Łódź, ss. 24.
 • Kurzac T. 1996. Rośliny chronione oraz zagrożone wyginięciem w Polsce w kolekcjach łódzkiego Ogrodu Botanicznego. [W:] Przyroda Ogrodu Botanicznego w Łodzi. T. Kurzac (red.). O.W.R. Sagalara. Łódź: 67-90.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2000. Ginące, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56, 5: 123-131.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2002. Wstępna lista wybranych rodzin błonkówek Hymenoptera i muchówek Diptera Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. [W:] Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce. J.K. Kurowski i P. Witosławski (red.). Wyd. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, Łódź: 147-151.
 • Kurzac T. 2003. Rośliny lecznicze w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 12: 201-206.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2003. Owady chronione, zagrożone i rzadkie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 12: 207-217.
 • Kowalczyk J.K., Szczepko K., Kurzac T., Pawlikowski T. 2004. Pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) Ogrodu Botanicznego w Łodzi. [W:] Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. P. Indykiewicz, T. Barczak (red.). Wyd. LOGO, Bydgoszcz: 67-82.
 • Kurzac T. 2004. Ogród Botaniczny w Łodzi. Cz. I. Rośliny lecznicze. Poligraf. Łódź.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2005. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ogrodu Botanicznego w
 • Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 101-113.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2006. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej, 8: 32-39.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2007. Stan poznania wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26(2): 59-74.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2007. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 63(4): 60-69.
 • Kurzac T. 2008. Rośliny aromatyczne. Ścieżka dydaktyczna nr 5. Poligraf. Łódź.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2008. Stan poznania i wstępna waloryzacja pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) regionu łódzkiego. [W:] Kaczmarek S. (red.). Krajobraz i bioróżnorodność. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 246-262.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2008. Trzmiele i trzmielce (Hymenoptera, Apidae: Bombus Latr., Psithyrus Lep.) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64(3): 43-56.
 • Kowalczyk J.K., Soszyński B., Galińska E., Kurzac T. 2008. Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Spalskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(3): 51-62.
 • Kowalczyk J.K., Szczepko K., Kurzac T. 2008. Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Łodzi. [W:] Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz: 246-252.
 • Kurzac T. 2008. Dział roślin leczniczych i przemysłowych. [W:] Kurzac T. (red.). Ogród Botaniczny w Łodzi. Przewodnik. Wyd. Ogród Botaniczny, Łódź: 26-29.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T., Nadolski J. 2009. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) wybranych obszarów chronionych w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28(2): 57-72.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2009. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) rezerwatu „Polana Siwica” i terenów przyległych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28(4): 25-40.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T., Pawlikowski T. 2009. Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28(4): 41-55

Szybki Kontakt

Zostaw nam swój adres mailowy i numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!