Aktualności

KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE
KOD ZAWODU 323009, TERMIN 17.09.2021 - 05.11.2022 - 320 GODZIN
NATUROPATA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009
KURS NATUROTERAPII W WARSZAWIE, 3.09.2021 - 03.2023 - 18 ZJAZDÓW

ZAWODOWE KURSY ZIELARSKIE

Ziołowa receptura w praktyce


Dawno, dawno temu… wiedza zielarska była pilnie strzeżonym sekretem. Adepci tej nauki przekazywali kolejnym pokoleniom swoje doświadczenia, wzbogacając je o własne spostrzeżenia. Zielarze byli otaczani powszechnym szacunkiem i uznaniem… Od tamtej pory minęło wiele czasu, niemniej rola osób posiadających sekret mądrego korzystania z darów natury, nie zmieniła się. W obecnych czasach coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów leczenia dolegliwości, zapobiegania i profilaktyki opartej na roślinach.

Aby odpowiedzieć na potrzebę, która powstała w skutek szerokiego zapotrzebowania na praktyczną wiedzę zielarską, stworzyliśmy zawodowe kursy zielarskie. Ich formuła jest w całości skoncentrowana na farmakognozji i towaroznawstwie zielarskim. Dogłębne poznanie roślin leczniczych i spożywczych jest gwarantem udanego ich stosowania. W ramach kursu omawiane są także metody tzw starej receptury, sugerowane przepisy i metody wykorzystania ziół w różnych terapiach. Ponadto, znajdą tu Państwo informacje o miodach, suplementach diety oraz o przyprawach i roślinach egzotycznych stosowanych w codziennym życiu i leczeniu. Nasz kurs to również okazja by dowiedzieć się, jak samodzielnie na własny użytek przygotować napar, herbatkę ziołową, maść, krem, okład z ziół czy pyszną, leczniczą nalewkę.

TERAZ W WARSZAWIE! DWA KURSY ZAWODOWE: ZIELARZ FITOTERAPEUTA, KOD ZAWODU 323012 ORAZ NATUROPATA, KOD ZAWODU 323009

ZIELARZ - FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323012 

KOLEJNA EDYCJA W WARSZAWIE! 320 GODZIN!


PODSTAWA PRAWNA:
Kurs dający kwalifikacje do wykonywania zawodu ZIELARZ FITOTERAPEUTA, kod zawodu 323012, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W ramach programu realizowane są zagadnienia uprawniające także do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego czyli sklepach zielarsko-medycznych.

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych zielarstwem i fitoterapią, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów fitoterapeutycznych, poradnictwa zielarskiego oraz pracy i prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych).

Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej.
Kurs adresowany do absolwentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, dietetyków, fizjoterapeutów, naturapeutów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek, magistrów i techników farmacji, opiekunów medycznych i pracowników socjalnych w placówkach opieki zdrowotnej, pracowników sektora medical spa, odnowy biologicznej i medycyny anti-age, absolwentów kierunków takich jak m.in. zdrowie publiczne.
Dla osób nie posiadających dotychczas doświadczenia z ziołami, mamy materiały wprowadzające, pozwalające na swobodne poruszanie się w tematyce kursu.

ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2015. Kadra dydaktyczno - naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa,fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu.
Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy zielarskiej oraz fitoterapeutycznej, bazującej na Farmakopei Polskiej i Europejskiej, wynikach badań uniwersyteckich i publikacjach naukowych.

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie Zielarza Fitoterapeuty jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie zielarstwa i fitoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

ORGANIZACJA KURSU – EDYCJA 2020/2021 - jesień:
Kurs jest realizowany w Warszawie, w wymiarze 320 godzin, podczas 15 comiesięcznych zjazdów weekendowych (sobota/niedziela), w godzinach 9.00 – 20.00.

Terminy zjazdów edycji 2020/2021:
od 18-20.09. 2020(pierwsze zajęcia organizacyjne i wykłady)  do 17 października 2021 (egzaminy końcowe), w comiesięcznych zjazdach sobota niedziela.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ:
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki, zarówno w postaci elektronicznej, jak i materiałów drukowanych. Ponadto, kursanci otrzymają wszystkie produkty zielarskie, surowce i produkty ziołowe niezbędne do ćwiczeń i warsztatów. Ponadto, wszystkie wykonane preparaty stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:
Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego łącznie z analizą przypadków. Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin złożony z 3 części (egzamin opisowy, zielnik oraz rozpoznawanie surowców  zielarskich ze wskazaniem do ich zastosowania w analizie przypadków) oraz praca dyplomowa.

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:
Kurs kończy się egzaminem (złożonym z 3 części - egzamin opisowy, zielnik, rozpoznawanie surowców zielarskich oraz jego zastosowanie w analizie przypadku) oraz pracą dyplomową. Słuchacz uzyskuje Zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Zielarz - Fitoterapeuta, kod zawodu 323012 oraz Certyfikat, potwierdzający uzyskanie obowiązkowych uprawnień zawodowych do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozp. M.Z., Dz.U. 2009 nr 21 poz 118.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, PROGRAM, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Wykaz przedmiotów:
- Farmakognozja
- Fitochemia 
- Podstawy botaniki
- Farmakologia
- Towaroznawstwo zielarskie
- Materiałoznawstwo medyczne
- Etyka zawodu zielarza fitoterapeuty
- Biopsychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby
- Zasady składania mieszanek ziołowych
- Anatomia i fizjologia człowieka
- Zarys diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników badań
- Fitoterapia w jednostkach chorobowych, posologia:
    •  zioła w chorobach pasożytniczych,
    •  tradycyjne ziołolecznictwo w onkologii,
    •  ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych i z autoagresji,
    •  fitoterapia dla kobiet,
    •  ziołolecznictwo w geriatrii,
    •  fitoterapia w dermatologii
    •  fitoterapia pediatryczna
    •  fitoterapia w opiece paliatywnej
    •  Zioła w zaburzeniach metabolicznych – otyłość, cukrzyca
    •  Fitoterapia chorób poszczególnych układów (pokarmowy, krążenia, nerwowy, moczowo-płciowy)
- Fitoterapia dla pielęgniarek i położnych
- Zioła w kosmetyce i kosmetologii - warsztaty
- Fitoterapia w zagrożeniach cywilizacyjnych
- Przetwórstwo zielarskie, postaci preparatów zielarskich
- Apiterapia w praktyce - warsztaty
- Fitoterapia weterynaryjna
- Uprawa ziół i pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego
- Zioła bliskiego i dalekiego wschodu
-  Egzotyczne rośliny lecznicze
- Mykologia i grzyby lecznicze - zarys
- Aromaterapia w praktyce
- Przegląd współczesnej fitoterapii – od Biegańskiego do Różańskiego
- Historia zielarstwa, z uwzględnieniem receptur klasztornych, medycyna św. Hildegardy
- Ziołolecznictwo w klasycznej farmakoterapii
- Toksykologia roślin, działania niepożądane, interakcje
- Bezpieczeństwo żywności i żywienia, suplementy diety
- Zioła w żywieniu i gastronomii – warsztaty
- Podstawy medycyny chińskiej
- Ziołowy receptariusz - apteczka ziołowa - warsztaty
- Dietetyka i fizjologia żywienia
- Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
- Podstawy prawa farmaceutycznego oraz obrotu produktami zielarskimi
- Przegląd terapii naturalnych – hirudoterapia, banki lekarskie
- Metody zbioru, oznaczania i przechowywania roślin leczniczych, zielniki i herbaria
- Rozpoznawanie roślin leczniczych w terenie
- Terapie biologiczne
- Medycyna leśna i hortiterapia
- Opieka zielarska w praktyce
- Zioła w otoczeniu – rośliny lecznicze w domu, biurze i ogrodzie

Zakres wiedzy zawodowej oraz umiejętności jest zgodny z opisem zawodu Zielarz – Fitoterapeuta, kod 323012
Szczegółowa siatka programowa wraz z listą wykładowców jest dostępna w osobnym załączniku.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę przedmiotów maksymalna liczba uczestników na warsztatach to 50 osób.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki, egzamin i wydanie dokumentów końcowych wynosi 3900 zł w przypadku wpłaty jednorazowej. Istnieje możliwość podzielenia opłaty na miesięczne raty w wysokości 370 zł. Wystawiamy faktury.
NIE WYMAGAMY WPISOWEGO!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej oraz kserokopii dowodu osobistego, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (całości lub raty).

WAŻNE! OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS Z ZAKRESU TOWAROZNAWSTWA ZIELARSKIEGO W INSTYTUCIE ZIELARSTWA POLSKIEGO LUB SĄ ABSOLWENTAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZIELARSTWO I FITOTERAPIA NA AHE W ŁODZI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA!


ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail: biuro@grupaherbaria.pl lub szkolenia@logrys.pl
Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:
660 911 880 oraz 666 828 880.
Rekrutacja jest już otwarta i będzie trwać do rozpoczęcia bieżącej edycji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z opłatą odeślij go elektronicznie. Pozostałe dokumenty można złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć.*** Ze względu na fakt, iż dotychczas Ministerstwo Zdrowia nie określiło przepisów prawnych dotyczących kompetencji zawodowych zielarza i fitoterapeuty, brak jest również ścisłego wykazu przedmiotów, liczby godzin, kadry oraz zakresu wiedzy niezbędnych do uzyskania świadectwa zawodowego, prezentowany kurs opiera się o program zatwierdzony przez Dział Szkoleń Ministerstwa Zdrowia w zakresie kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zawartych w opisie kodu zawodu Zielarz Fitoterapeuta zgodnym z wytycznymi MPiPSNATUROPATA W WARSZAWIE - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009

URS TRWA 18 ZJAZDÓW SOBOTA-NIEDZIELA, CO MIESIĄC.

DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: 24-25.10.2020

TERMIN ZAKOŃCZENIA KURSU: MARZEC 2022


Uzyskanie dokumentów czeladniczych wymaga też złożenia egzaminu przed komisją Cechu Rzemiosł - w terminie do czerwca 2022.

Poszerzeniem wiedzy z zakresu terapii naturalnych kursu są także dodatkowe wykłady w piątki przed zjazdami, warsztaty, konferencje i seria wydawnicza Kocham Zioła (opcjonalne, dodatkowe, nie obowiązkowe do egzaminu).

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH: CENTRUM SZKOLENIOWE SZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE, WARSZAWA

NATUROTERAPIA W WARSZAWIE! -  KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009 NATUROPATA

PODSTAWA PRAWNA:

Kurs dający kwalifikacje do wykonywania  zawodu NATUROPATA, kod zawodu 323009 , na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych terapiami naturalnymi i holistycznym podejściem do zdrowia pacjenta, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów terapeutycznych, dobierania kompleksowego terapii naturalnych mających na celu objąć całość funkcjonowania zdrowotnego pacjenta oraz poradnictwa zielarskiego ).
Zadaniem kursu jest omówienie i wskazanie istniejących terapii naturalnych, które umiejętnie i indywidualnie dobrane dla pacjenta, przez Naturopatę  będą stanowiły holistyczne podejście do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia.

Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej.
Kurs adresowany do absolwentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, dietetyków, fizjoterapeutów, zielarzy fitoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek, magistrów i techników farmacji, opiekunów medycznych i pracowników socjalnych w placówkach opieki zdrowotnej, pracowników sektora medical spa, odnowy biologicznej i medycyny anti-age, absolwentów kierunków takich jak m.in. zdrowie publiczne.
Dla osób nie posiadających dotychczas zawodowego kontaktu z ziołami, mamy przygotowane materiały wprowadzające.

ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2015 oraz 2.10/00016/2020. Kadra dydaktyczno - naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi i Nadleśnictwa Łódzkiego, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa, terapii naturalnych i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego (np. Dr Ewa Kuchowicz, Klaudyna Hebda, mgr Justyna Pargieła, dr T. Błaszczyk, mgr inż Bartłomiej Byczkiewicz itd oraz mistrzów naturopatii zrzeszonych w śląskich i mazowieckich Cechach Rzemiosł).
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa,fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego oraz terapii naturalnych. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu.
Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy związanej z terapiami naturalnymi oraz ziołolecznictwem.

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie NATUROTERAPEUTY/NATUROPATY jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie naturoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

ORGANIZACJA KURSU – EDYCJA 2020/2021 - jesień:
Kurs jest realizowany w Warszawie (teoria),  w wymiarze 360 godzin wykładów i warsztatów  podczas 18 comiesięcznych zjazdów weekendowych (sobota/niedziela),  w godzinach 9.00 – 20.00 oraz 100 godzin pracy indywidualnej kursanta.

Terminy zjazdów edycji 2020/2021 jesień :
od 24 października 2020 (pierwsze zajęcia organizacyjne i wykłady)  do 6 marca 2022 (egzaminy końcowe), w comiesięcznych zjazdach sobota niedziela.

TERMINY ZJAZDÓW:
24-25 października 2020
21-22 listopada 2020
19-20 grudnia 2020
23-24 stycznia 2021
20-21 lutego 2021
20-21 marca 2021
17-18 kwietnia 2021
29-30 maja 2021
26-27 czerwca 2021
10-11 lipca 2021
21-22 sierpnia 2021
18-19 września 2021
23-24 października 2021
6-7 listopada 2021
11-12 grudnia 2021
8-9 stycznia 2022
5-6 lutego 2022
5-6 marca 2022
Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Cechu Rzemiosł - do czerwca 2022.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ:

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki  w postaci elektronicznej,oraz część dodatkowych  jako materiały drukowane. Ponadto, kursanci otrzymają wszystkie produkty zielarskie, surowce i produkty niezbędne do ćwiczeń i warsztatów. Wszystkie wykonane preparaty i produkty stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:
Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego. Na zakończenie kursu przewidziany jest wewnętrzny egzamin pisemny, a także praca dyplomowa.
Potwierdzeniem nabycia wiedzy oraz uzyskanie zawodu Naturopaty wymaga złożenia egzaminu zewnętrznego w Cechu Rzemiosł.

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:
Kurs kończy się egzaminem (opisanym powyżej) oraz pracą dyplomową i przygotowaniem do zewnętrznego egzaminu czeladniczego w Cechu Rzemiosł.
Po pozytywnym zdaniu powyższych egzaminów otrzymuje się Dyplom Czeladniczy w zawodzie Naturopata, kod zawodu 323009.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, PROGRAM, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Wykaz przedmiotów:
- Wstęp do psychologii
- Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna)
- Refleksologia i akupresura
- Akupunktura i klawipunktura
- Terapie bańkami (medyczne, ogniowe, cięte)
- Hirudoterapia
- Feng Shui
- Masaż jako techniki terapeutyczne
- Podstawy medycyny chińskiej
- Wstęp do medycyny syberyjskiej
- Zarys Ayurvedy
- Anatomia i fizjologia człowieka
- Patofizjologia
- I pomoc przedmedyczna
- Medycyna leśna z mykologią
- Ziołolecznictwo i fitoterapia
- Fitoterapia jednostek chorobowych
- Hortiterapia - wykład z warsztatami
- Medycyna konopna
- Techniki terapii z ciałem (m.in yoga, praca z oddechem, metody usuwania stresu, joga śmiechu)
- Praca z dźwiękiem, muzykoterapia
- Psychologia i medycyna snu
- Medytacja i relaksacja
- Etyka zawodu
- Aromaterapia
- Apiterapia
- Makrobiotyka
- Dietoterapia
- Psychosomatyka
- Praca z sugestią, sugestoterapia
- Arteterapia
- Wstęp do homeopatii - definicja i zasady
- Chromoterapia
- Litoterapia i związki mineralne
- Podstawy radiestezji
- Wybrane zagadnienia irydologii
- Wstęp do biorezonansu, zarys medycyny informacyjnej
- Zarys wodolecznictwa i wód mineralnych
- Psychologia seksulaności


w tym wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe, warsztaty oraz samokształcenie.

Zakres wiedzy zawodowej oraz umiejętności jest zgodny z opisem zawodu NATUROTERAPEUTA/NATUROPATA, kod 323009
Szczegółowa siatka programowa wraz z listą wykładowców jest dostępna u organizatora.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę przedmiotów maksymalna liczba uczestników na warsztatach to 50 osób.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki i egzamin wewnętrzny wynosi 350 zł w 18 ratach miesięcznych.
Wystawiamy faktury.
NIE WYMAGAMY WPISOWEGO!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (jednej raty) .

WAŻNE! OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W INSTYTUCIE ZIELARSTWA POLSKIEGO LUB SĄ ABSOLWENTAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZIELARSTWO I FITOTERAPIA NA AHE W ŁODZI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA!


ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail:  biuro@instytutzielarstwa.pl lub szkolenia@logrys.pl
Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:
660 911 880 oraz 666 828 880.
Do dyspozycji pozostaje także strona fb InstytutZielarstwa oraz profil na Instagramie
Rekrutacja jest już otwarta i będzie trwać do rozpoczęcia bieżącej edycji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z opłatą odeślij go elektronicznie. Pozostałe dokumenty  (podpisana umowa szkoleniowa, formuła dotycząca odpowiedzialności naturopaty, ksero potwierdzające ukończenie szkoły średniej lub wyższej) można złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć.Zielarstwo jest pasją, która może stać się także metodą na życie. 
Natura jest największą skarbnicą zdrowia – tylko od naszej wiedzy zależy, czy skorzystamy z dobrodziejstwa ziół, będących na wyciągnięcie ręki.